Đảng ủy

19/04/2024

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang đến thăm và làm việc tại VTTU

       Sáng 19/04/2024, Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang đến thăm và làm việc […]