Quyết định ban hành Quy định mở ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Võ Trường Toản