Phòng Quản lý đào tạo

16/04/2024

Đề án mở ngành Răng – Hàm – Mặt

– Quyết định cho phép mở ngành Răng – Hàm – Mặt: 1128/QĐ-BGDĐT. – Chương trình đào tạo. – Phụ lục Chương trình đào tạo. – […]
29/02/2024

Lấy ý kiến dự thảo Quy chế Tổ chức kiểm tra và đánh giá học phần áp dụng cho cán bộ, giảng viên Trường Đại học Võ Trường Toản

Trường Đại học Võ Trường Toản công bố Dự thảo Quy chế Tổ chức kiểm tra và đánh giá học phần áp dụng cho cán bộ, giảng viên Trường Đại học Võ […]
20/05/2022

Quyết định ban hành Quy định xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Quyết định số 126/QĐ-ĐHVTT ngày 03/05/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản về việc ban hành Quy định xây dựng, thẩm định và ban hành chương […]
08/03/2022

Quy định Về việc xây dựng, đánh giá và quản lý hồ sơ học phần tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Quyết định số 43/QĐ-ĐHVTT ngày 04/03/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản về việc ban hành Quy định về việc xây dựng, đánh giá và quản […]
08/03/2022

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Gửi sinh viên, Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên Quyết định số 41/QĐ-ĐHVTT ngày 03/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học […]
26/01/2022

Quyết định ban hành Quy định mở ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Võ Trường Toản

Xem file Quyết định ban hành
13/01/2022

Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Quyết định số 660/QĐ-ĐHVTT ngày 29/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản về việc ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu […]
02/12/2021

Quy định tạm thời về đánh giá chuyên đề, đồ án, khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Quyết định số 476/QĐ-ĐHVTT, ngày 19/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản về việc ban hành Quy định tạm thời về đánh giá […]
09/10/2021

Thông báo Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Võ Trường Toản áp dụng đối với các khóa tuyển sinh sau ngày 03 tháng 5 năm 2021

Chào sinh viên,Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên kính gửi Quyết định số 458/QĐ-ĐHVTT ngày 22/09/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản về việc ban […]
27/11/2017

Thông báo về tiêu chí xét cấp học bổng vượt khó cho sinh viên năm học 2017 – 2018

Thứ hai, 27 Tháng 11 2017 08:38 THÔNG BÁO Về tiêu chí xét cấp học bổng vượt khó cho sinh viên năm học 2017 – 2018 Căn cứ Quyết định […]
24/11/2017

Quy trình xét cấp học bổng cho sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Thứ sáu, 24 Tháng 11 2017 15:26Gửi sinh viên, Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên về “Quy […]
17/03/2017

Văn hóa học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Thứ sáu, 17 Tháng 3 2017 09:20Chi tiết trong file đính kèm./. File đính kèm ban-hanh-kem-theo-qd-quy-tac-van-hoa-hoc-tap-va-ren-luyenvttu-10032017