Ngành Dược học tại Trường Đại học Võ Trường Toản, có thể bạn chưa biết?