Lựa chọn giải pháp điều trị tiêm phong bế cột sống thắt lưng qua lỗ liên hợp cho bệnh nhân thoát vị đĩa đệm