Lễ tuyên thệ sinh viên Y khoa và Lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2023