LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI CREATIVE WITH VTTU – SÁNG TẠO CÙNG VTTU