Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ II – năm 2023