Đoàn trường Đại học Võ Trường Toản khởi động Hội thao năm 2025, đưa môn Pickleball vào thi đấu chính thức