Đại hội Công đoàn Trường Đại học Võ Trường Toản Lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028