CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG CUỘC THI CREATIVE WITH VTTU 2023