Thư viện hình ảnh

26/10/2018

Khai giảng năm học 2018 – 2019

24/10/2018

Lễ tuyên thệ sinh viên y khoa năm học 2018 – 2019

20/10/2018

Lễ phát bằng tốt nghiệp tháng 10/2018

01/04/2018

Ngày hội văn nghệ 30/4/2018

15/01/2018

Lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2018

17/11/2017

Lễ phát bằng tốt nghiệp tháng 11/2017

20/10/2017

Khai giảng năm học 2017 – 2018

21/10/2016

Lễ tuyên thệ sinh viên y khoa năm học 2016 – 2017

20/10/2016

Khai giảng năm học 2016 – 2017

19/10/2016

Lễ phát bằng tốt nghiệp tháng 10/2016

20/04/2016

Chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016)

22/10/2015

Lễ tuyên thệ sinh viên y khoa năm học 2015 – 2016