Thư viện hình ảnh

17/01/2023

Cuộc thi We are VTTU

01/01/2023

Vòng bán kết cuộc thi Student Ambassador 2023

30/10/2022

Ngày hội sinh viên 2022

05/03/2022

Lễ phát bằng tốt nghiệp tháng 3/2022

13/03/2021

Lễ phát bằng tốt nghiệp tháng 3/2021

20/10/2020

Khai giảng năm học 2020 – 2021

10/10/2020

Lễ tuyên thệ sinh viên y khoa năm học 2020 – 2021

29/06/2020

Lễ phát bằng tốt nghiệp tháng 6/2020

25/12/2019

Lễ tuyên thệ sinh viên y khoa năm học 2019 – 2020

27/10/2019

Lễ phát bằng tốt nghiệp tháng 10/2019

12/09/2019

Ngày hội sinh viên 2019

10/09/2019

Khai giảng năm học 2019 – 2020