Thư viện hình ảnh

05/03/2022

Lễ phát bằng tốt nghiệp tháng 3/2022

13/03/2021

Lễ phát bằng tốt nghiệp tháng 3/2021

20/10/2020

Khai giảng năm học 2020 – 2021

10/10/2020

Lễ tuyên thệ sinh viên y khoa năm học 2020 – 2021

29/06/2020

Lễ phát bằng tốt nghiệp tháng 6/2020

25/12/2019

Lễ tuyên thệ sinh viên y khoa năm học 2019 – 2020

27/10/2019

Lễ phát bằng tốt nghiệp tháng 10/2019

12/09/2019

Ngày hội sinh viên 2019

10/09/2019

Khai giảng năm học 2019 – 2020

26/10/2018

Khai giảng năm học 2018 – 2019

24/10/2018

Lễ tuyên thệ sinh viên y khoa năm học 2018 – 2019

20/10/2018

Lễ phát bằng tốt nghiệp tháng 10/2018