ĐẢNG – ĐOÀN THỂ

11/06/2024

Đảng bộ VTTU

Chào mừng 94 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2024)!               Phát huy truyền thống, ngành Tuyên giáo Hậu Giang “Đoàn kết, đổi […]
24/05/2024

Đoàn trường VTTU

Giới thiệu Giới thiệu Đoàn Thanh niên Trường Đại học Võ Trường Toản Đoàn Thanh niên Trường Đại học Võ Trường Toản (ĐTN trường VTTU) là […]
16/05/2024

Công đoàn VTTU

Giới thiệu Giới thiệu Công đoàn cơ sở Trường Đại học Võ Trường Toản Trong bước tiến mới về sự phát triển và gắn kết cộng […]