Sinh viên tham gia trò chơi chào mừng ngày lễ Hiến chương Nhà giáo Việt Nam (20/11/2012)