Hội thi sinh viên chào mừng ngày lễ Hiến chương Nhà giáo Việt Nam (20/11/2010)