Lễ tuyên thệ dành cho sinh viên Y khoa trong năm học 2014 – 2015