Không khí ngày đầu tiên xét tuyển nguyện vọng bổ sung tại Trường Đại học Võ Trường Toản