Vai trò trang bị, cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học Giáo dục quốc phòng và An ninh