THÔNG BÁO:  HỘI THẢO “HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU HOẠT HOÁ VÀ FIBRIN GIÀU TIỂU CẦU ỨNG DỤNG TRONG CƠ XƯƠNG KHỚP”