Thi tốt nghiệp THPT 2024: Những mốc thời gian cần lưu ý