“Thần dược” của sinh viên Trường Đại học Võ Trường Toản