Quân sự

20/04/2024

Vai trò của Giáo dục Quốc phòng và An ninh đối với sinh viên ngành Y

Như chúng ta đã biết, đất nước ta có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Đông Nam Á và biển Đông, có hệ […]