Những điều cần biết về đái tháo đường: Sự khác nhau của xét nghiệm định lượng Glucose máu và định lượng HbA1c