Hành trình giữ lại bàn chân cho bệnh nhân tiểu đường tại Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản