Có thể bạn chưa biết: Khi đi khám bệnh, không cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế vẫn được hưởng bảo hiểm y tế nếu Căn cước công dân gắn chip đã tích hợp bảo hiểm y tế