Uncategorized

14/04/2024

Trường bạn đã áp dụng thi trên máy tính chưa?

Mình tự tin trả lời rằng: Trường Đại học Võ Trường Toản đã áp dụng thi trên máy tính với công nghệ hiện đại và hình thức […]
01/07/2023

mạnh test

– Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục […]