Thông báo – Công tác sinh viên

11/01/2024

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 2024

25/12/2023

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2024

09/12/2023

ĐĂNG KÝ XÉT HỌC BỔNG “NÂNG BƯỚC THỦ KHOA 2023”

Căn cứ Công văn số 75/CV-BTP-2023 ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Báo Tiền Phong về việc giới thiệu ứng viên nhận học bổng Nâng […]
08/03/2022

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Gửi sinh viên, Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên Quyết định số 41/QĐ-ĐHVTT ngày 03/3/2022 của Hiệu […]
24/11/2017

Quy trình xét cấp học bổng cho sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Gửi sinh viên, Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên về “Quy trình xét cấp học bổng cho […]
17/03/2017

Văn hóa học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Chi tiết trong file đính kèm. File đính kèm ban-hanh-kem-theo-qd-quy-tac-van-hoa-hoc-tap-va-ren-luyenvttu-10032017
09/05/2016

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Gửi toàn thể sinh viên, Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế […]