Sinh viên tiêu biểu

02/01/2024

BẢNG VÀNG SINH VIÊN NĂM 2023

SINH VIÊN TỐT NGHIỆP LOẠI GIỎI CỰU SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN BÁC SĨ NỘI TRÚ VÀ THẠC SĨ NGAY SAU KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
09/08/2023

Sinh viên Trần Hoàng Anh

09/08/2023

Sinh viên Phan Duy Hưng

09/08/2023

Sinh viên Nguyễn Trần Vĩnh An

09/08/2023

Sinh viên Mai Như Ý

28/03/2023

Sinh viên Huỳnh Nguyễn Ý Thư

28/03/2023

Sinh viên Nguyễn Dương Đại Phúc

28/03/2023

Sinh viên Bùi Thị Trúc Hiền

28/03/2023

Sinh viên Nguyễn Lê Dinh

25/03/2023

Sinh viên Nguyễn Thanh Tuấn

25/03/2023

Sinh viên Nguyễn Thanh Bình

25/03/2023

Sinh viên Sầm Lưu Khánh Ngọc