Thông báo Phòng QLCL

02/01/2024

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá giữa chu kỳ cơ sở giáo dục

Căn cứ quy trình kiểm định chất lượng giáo dục; Thực hiện Đánh giá giữa chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của […]
28/06/2023

THÔNG BÁO VỀ HOẠT ĐỘNG TIẾP CÔNG DÂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

1. Địa điểm tiếp công dân Phòng Quản lý chất lượng, Trường Đại học Võ Trường Toản (Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu […]
01/12/2020

KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2020-2021

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
23/09/2020

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2019 – 2020

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
28/09/2019

THÔNG BÁO Về việc triển khai Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2019-2020

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
31/08/2019

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2018 – 2019

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
17/10/2018

THÔNG BÁO Về việc triển khai Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2018-2019

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
13/10/2018

KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2018-2019

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
02/10/2018

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017 – 2018

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
13/10/2017

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2017 – 2018

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
10/10/2017

THÔNG BÁO Về việc triển khai Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2017-2018

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
06/10/2017

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2016 – 2017

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây