Ký túc xá

01/04/2023

Nội quy Ký túc xá

27/03/2023

Các loại phòng Ký túc xá

     Với sứ mệnh cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu học tập và sinh hoạt cho sinh viên, ký túc xá (KTX) Trường Đại […]
27/03/2023

Đăng ký Ký túc xá

Trung tâm Tuyển sinh & Công tác sinh viênTầng trệt Khu hiệu bộ – Giảng đường lý thuyết Trường Đại học Võ Trường ToảnQuốc lộ 1A, […]
27/03/2023

Hỗ trợ ký túc xá

Sinh viên đang ở KTX gặp các sự cố cần hỗ trợ về vấn đề điện nước, wifi, cơ sở vật chất có thể liên hệ […]
27/03/2023

Tư vấn ký túc xá

Trung tâm Tuyển sinh & Công tác sinh viênTầng trệt Khu hiệu bộ – Giảng đường lý thuyết Trường đại học Võ Trường ToảnQuốc lộ 1A, […]