Đảng bộ VTTU

28/02/2024

Chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2024)

Vào ngày 27/02/1955, cách đây 69 năm, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã viết thư gửi đến Hội nghị Cán bộ y tế toàn […]
28/02/2024

[Tuyên truyền] Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương và Chương trình số 225-CTr/TU ngày 12/01/2024 của BCH Đảng bộ tỉnh

Đảng ủy Trường Đại học Võ Trường Toản triển khai tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động và sinh viên các […]
28/02/2024

[Triển khai] Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa VIII 

Đảng ủy Trường Đại học Võ Trường Toản triển khai, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động và sinh viên Cuộc thi […]
20/02/2024

[Phổ biến, triển khai quán triệt] Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 08/5/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Công văn số 999-CV/TU ngày 25/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang

Đảng ủy Trường Đại học Võ Trường Toản phổ biến, triển khai quán triệt các nội dung sau: – Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 08/5/2009 của Ban Bí […]
20/02/2024

[Tuyên truyền] Đề án số 09-ĐA/TU ngày 05/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đảng ủy Trường Đại học Võ Trường Toản triển khai tuyên truyền Đề án số 09-ĐA/TU ngày 05/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Quy định tạm […]
19/02/2024

[Tuyên truyền] Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới

Đảng ủy Trường Đại học Võ Trường Toản triển khai tuyên truyền nội dung cụ thể như sau: Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư […]
02/02/2024

[Tuyên truyền] Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đảng ủy Trường Đại học Võ Trường Toản triển khai tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội […]
08/01/2024

[Tuyên truyền] Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 – 01/01/2024)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 – 01/01/2024) Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cùng […]
08/01/2024

[Tuyên truyền] Kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng

Đảng ủy Trường Đại học Võ Trường Toản triển khai tuyên truyền Kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam […]
19/12/2023

[Tuyên truyền] Kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Đảng ủy Trường Đại học Võ Trường Toản triển khai tuyên truyền “kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV” (xem chi tiết tài liệu tệp đính […]
19/12/2023

[Tuyên truyền] Những điểm mới Nghị định số 75/2023/NĐ-CP về chính sách bảo hiểm y tế

Đảng ủy Trường Đại học Võ Trường Toản triển khai tuyên truyền “Những điểm mới Nghị định số 75/2023/NĐ-CP về chính sách bảo hiểm y tế” (xem chi […]
19/12/2023

[Tuyên truyền] Những nội dung mới về tư tưởng phát triển lấy con người làm trung tâm trong văn kiện Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Đảng ủy Trường Đại học Võ Trường Toản triển khai tuyên truyền “Những nội dung mới về tư tưởng phát triển lấy con người làm trung tâm […]