Đoàn Giáo sư – Tiến sĩ Đại học Y Dược TP.HCM trong chuyến công tác tại trường