Chuyến thăm và làm việc của Giáo sư Jean-Paul, Gabriel, THENOT