TIN TUYỂN SINH

30/05/2024

Trường Đại học Võ Trường Toản tuyển sinh văn bằng thứ 2 đại học

Trường Đại học Võ Trường Toản thông báo tuyển sinh văn bằng thứ 2 đại học, hình thức đào tạo chính quy năm 2024, cụ thể […]
30/05/2024

TUYỂN SINH 2024 – Tìm hiểu các ngành đào tạo thuộc khối ngành kinh tế tại Trường Đại học Võ Trường Toản

🎓 Trường Đại học Võ Trường Toản (VTTU) được thành lập vào năm 2008, hướng đến xây dựng mẫu hình trường Đại học hiện đại, mang […]
30/05/2024

[TUYỂN SINH 2024] Tìm hiểu ngành Răng – Hàm – Mặt tại VTTU

Năm 2024, Trường Đại học Võ Trường Toản tuyển sinh đào tạo Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt (RHM). Đào tạo Bác sĩ RHM là […]

ĐƠN VỊ HỢP TÁC