Test

THƯ VIỆN VIDEO
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
SINH VIÊN TIÊU BIỂU
ĐƠN VỊ HỢP TÁC

MÃ PHƯƠNG THỨC

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

MỨC ĐIỂM

(hoặc điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển)

100

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

101

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT (hoặc THPT quốc gia)

200

Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

402

Xét kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển

407

Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập cấp THPT để xét tuyển

411

Xét kết quả học tập THPT của thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài để xét tuyển

415

Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển

Days
Hours
Minutes
Seconds
00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


manh ho quoc

Add Your Heading Text Here đ

Add Your Heading Text Here đ