ý nghĩa của lá cờ Đảng

20/04/2024

Ý nghĩa của lá cờ Đảng – Hướng dẫn thực hiện cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng

Cờ Đảng là biểu tượng thiêng liêng, cao quý của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nền màu đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết, tinh thần cách […]