xét nghiệm máu tổng quát

09/06/2024

Những điều cần biết trước khi lấy mẫu xét nghiệm máu

Xét nghiệm máu tổng quát là một xét nghiệm thường quy được chỉ định trong khám bệnh, khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Giúp tầm […]