tự động hóa

06/05/2024

“AI” – Cơ hội hay thách thức?

      Trí tuệ nhân tạo (AI) là một lĩnh vực của khoa học máy tính mà mục tiêu chính là tạo ra các máy […]