sinh viên ngành Dược

14/05/2024

“Thần dược” của sinh viên Trường Đại học Võ Trường Toản

Ngành Dược giữ vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Xã hội ngày càng phát triển, […]
09/04/2024

Bí quyết góp phần tạo nên sự thành công cho sinh viên ngành Dược học

Ngành Dược là ngành thuộc khối ngành khoa học sức khỏe. Sinh viên theo học ngành Dược sẽ trở thành Dược sĩ. Việc hướng dẫn sinh […]