sinh hoạt công dân

08/06/2024

Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên ngành Dược học Lần 1, năm 2024

Nhằm đẩy mạnh hoạt động đồng hành và hỗ trợ sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên giao lưu cùng Ban Chủ nhiệm và các […]