Quyền và nhiệm vụ của cán bộ công đoàn

09/05/2024

Quyền và nhiệm vụ của cán bộ, đoàn viên công đoàn

Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) ban hành theo Quyết định số 174/QĐ-TLĐ ngày 3/2/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quy […]