Ngành Dược và Khoa Dược Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản

08/04/2024

Xem bệnh nhân/người bệnh như người nhà

Xem bệnh nhân/người bệnh như người nhà là tiêu chí hoạt động của Khoa Dược Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản. Ngoài chức năng quản […]