lợi dụng quyền tự do ngôn luận

12/06/2024

Quyền tự do ngôn luận của công dân

1. Quyền tự do ngôn luận là gì? Điều 25 Hiến pháp năm 2013 quy định công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do […]