Khoa Y

20/04/2024

Vai trò của Giáo dục Quốc phòng và An ninh đối với sinh viên ngành Y

Như chúng ta đã biết, đất nước ta có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Đông Nam Á và biển Đông, có hệ […]
02/04/2024

Lựa chọn giải pháp điều trị tiêm phong bế cột sống thắt lưng qua lỗ liên hợp cho bệnh nhân thoát vị đĩa đệm

1. Thoát vị đĩa đệm là gì? – Là tình trạng phần nhân nhày của đĩa đệm chui qua vị trí rách của vòng xơ đĩa […]