khâu may

02/05/2024

Các dụng cụ phẫu thuật cơ bản (phần 2)

Nội dung chuyên đề này nhằm mục đích hỗ trợ cho Quý bác sĩ và sinh viên Y khoa ôn luyện lại tên và ghi nhớ […]