Focus To-Do

10/04/2024

Một số công cụ hữu ích cho sinh viên

1. Google Calendar: Công cụ giúp bạn quản lý thời gian, deadline rất hiệu quả. – Tạo thời gian biểu, các công việc (task) cần chạy […]