Dược sĩ

09/04/2024

Bí quyết góp phần tạo nên sự thành công cho sinh viên ngành Dược học

Ngành Dược là ngành thuộc khối ngành khoa học sức khỏe. Sinh viên theo học ngành Dược sẽ trở thành Dược sĩ. Việc hướng dẫn sinh […]
08/04/2024

Xem bệnh nhân/người bệnh như người nhà

Xem bệnh nhân/người bệnh như người nhà là tiêu chí hoạt động của Khoa Dược Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản. Ngoài chức năng quản […]