đại học

13/07/2024

Các minh chứng/hồ sơ để được hưởng ưu tiên đối tượng trong tuyển sinh đại học năm 2024

Căn cứ theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh […]
08/07/2024

Buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp “Đánh dấu sự trưởng thành của sinh viên”

Trong không khí những ngày hạ của tháng 6/2024, Khoa Y – Trường Đại học Võ Trường Toản đã tổ chức buổi bảo vệ khóa luận […]
30/05/2024

TUYỂN SINH 2024 – Tìm hiểu ngành Dược học tại VTTU!

Trường Đại học Võ Trường Toản là Trường Đại học tư thục đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm […]
24/04/2024

Các trường đại học đào tạo ngành Y khoa (bác sĩ Y khoa) ở miền Nam

Theo thống kê sơ bộ (đến tháng 3/2024), khu vực Miền Nam có 11 trường đào tạo/tuyển sinh ngành Y khoa (bác sĩ Y khoa) trình […]
23/04/2024

Bệnh viện thực hành lâm sàng tại TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Hậu Giang cho sinh viên năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Võ Trường Toản tiếp tục duy trì hợp tác và ký kết hợp đồng đào tạo với 24 bệnh viện thực […]