Công đoàn VTTU

09/05/2024

Quyền và nhiệm vụ của cán bộ, đoàn viên công đoàn

Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) ban hành theo Quyết định số 174/QĐ-TLĐ ngày 3/2/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quy […]
17/04/2024

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Võ Trường Toản: Nền tảng vững chắc cho sự phát triển của người lao động

        Trong một nền kinh tế hiện đại, vai trò của người lao động không chỉ là những người thực hiện công việc […]